Top

Modele ale predarii in cadrul procesului de invatamant

3. Ball, S., Davitz, J., Psihologia procesului éducatif, EDP, Bucuresti, 1978. -sa analizati obiectivele procesului de invatamant la Decker unui concept pedagogique fondamental; Procesul de invatamant-obiect de studiu al teoriei si metodologiei instrurii modelele de établir comportamentale au ca particuliaritate orientarea prédominance a mesajului pédagogique in Directia atingerii unor performante finale, in termeni de deprinderi intelectuale sau psihomotorii si de strategii de rezolvare a unor probleme si situatii-problema. In cazul acestor modele de établir o importanta Revine evaluarii initiale si final, CEEA CE inseamna “constientizarea si pastrarea continua a obiectivelor ca Punct de plecare si sosire”. -sa identificati criteriile cele mai semnificative pentru realizarea unor taxonomii ALE obiectivelor procesului de invatamant, valorificabile DIN perspectiva proiectarii curriculare a oricarei activitati pedagoce sau éducatif (Organizata in cadrul procesului de invatamant spécifique); -sa identificati premisele necesare pentru realizarea unei actiuni eficiente de operationalizare a obiectivelor la Decker oricarei activitati de Educatie/instruire. Organizata la Decker procesului de invatamant; décrire Principalele dimensiuni ALE procesului de nvatamnt, n conditiile unor activitatii educationale GENERALE si Concrete precum si interactiunile dintre acestea (obiective, continuturi, timp, interactiuni, STIL, forme de organizare, strategii, évaluare); Din aceasta teorie a conditionarii operante s-a desprins o “solutie pedagoica” denumita`Teoria instruirii programate`, Care s-a vrut o Alternativa/modèle de instruire. care sa depassoulagé limitele modelelor clasice de instruire.. Teoria instruirii programate élaborée de B. F.

Skinner reprezinta, in Esenta, un model de instruire. Care se bazeaza PE Principalele achizitii ALE psihologiei DIN vremea sa, respectiv, PE: Legea efectului (éd. L. Thorndyke), conexi, Inversa si Feedback-UL Operativ, posibilitatea de a Dirija si ControlA dezvoltare in directii prestabilte pe baza unor programe, deci de a transforma dezvoltare in instructie.